Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2017–2018 m. m. veiklos planas