Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2016–2017 m. m. veiklos planas

I korpuso

II korpuso