Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai kviečiame paremti savo vaiko mokyklą. Tai Jūs galite padaryti pervesdami 2 (arba 1)

procentų lėšas. Deklaracijos pildymo taisykles skaitykite čia.

Pateikimo forma:

1. Elektroninę prašymo  formą FR0512 versija 03 (nuoroda čia) „Prašymas pervesti pajamų

mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms“. Šią formą

galima pildyti kartu su „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

2. Popierinę prašymo formą FR0512 versija 03 (pavyzdys čia)gausite pas klasės mokytoją arba

mokyklos buhalterijoje. Užpildytą formą turite siųsti šiuo pašto adresu:

VMI prie FM deklaracijų tvarkymo skyriui

Neravų g. 8, LT-66257

Druskininkai

*Prašymai priimami iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos.

*Įsipareigojame, kad gautos lėšos bus efektyviai naudojamos mokiniams skatinti, jų ugdymo (si)

sąlygų ir edukacinių erdvių įrengimui lauke. Už lėšų panaudojimą atsiskaitoma kiekvienais metais

sausio mėnesį visuotinio tėvų susirinkimo metu.

Paramos gavėjo kodas 302430352

Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą.

Direktorė

Įspėjimas (išrašas iš mokesčių inspekcijos)