ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO