Mokykloje veikiančių neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraščiai: 

  I korpuso                         II korpuso