VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2017-2018 m. m.

Komisijos pirmininkė

Asta Strazdienė, direktorė

Komisijos sekretorė

Lina Petrikienė, pradinių klasių  mokytoja

Komisijos nariai:

Danguolė Rumbinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Striokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Sakatauskienė, socialinė pedagogė

Agnė Andriuškevičienė, psichologė

Irena Grigulienė, specialioji pedagogė-logopedė

Vilija Stankevičienė, pradinių klasių mokytoja

Svajonė Kudirkienė, pradinių klasių mokytoja

Dalia Petruškienė, pradinių klasių mokytoja

Indrė Maskvytienė, Mokyklos tarybos narė, tėvų atstovė

Vaida Bulevičiūtė, sveikatos priežiūros specialistė