Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Fiksavimas Fiksavimas Fiksavimas Fiksavimas
2014 metai 2015 metai 2016 metai  2017 metai