Direktorė ASTA STRAZDIENĖ (II vadybinė kategorija)

1990 m. – Kauno ekonomikos mokykla, raštvedybos organizavimas.

1999 m. – Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla.

2003 m. – Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo pedagogika.

2008 m. – Vilkaviškio rajono Klampučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; įgyta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2009-09-01 vadovauja Vilkaviškio pradinei mokyklai.

 

Tel. 8 612 14 048

El. paštas asta.strazdiene@vilkaviskiopradine.lt

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui DANGUOLĖ RUMBINIENĖ (III vadybinė kategorija)

1979–1983 m. studijavo Šiaulių universitete, baigė pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos programą ir įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

2002-2004 m. Kauno technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Specializacija – socialinė pedagogika.

Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė-metodininkė.

Nuo 2009-09-01 Vilkaviškio pradinėje mokykloje dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialine pedagoge.

 

Tel. 8 612 15 915

El. paštas danguole.rumbiniene@vilkaviskiopradine.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui DAIVA STRIOKIENĖ  (III vadybinė kategorija)

1998 m. Marijampolės kolegijoje įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

2003 m. Klaipėdos universitete įgytas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.

2007 m. Klaipėdos universitete įgytas švietimo kokybės vadybos, edukologijos magistro laipsnis.

Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2011 Vilkaviškio pradinėje mokykloje dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2013 m. įgyta III vadybinė kategorija

 

Tel. 8 689 08 719

El. paštas daiva.striokiene@vilkaviskiopradine.lt