Asmenų prašymų priėmimas mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą

                                (nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.)

        Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą,  pateikia:

1. Prašymą, nurodydamas ugdymo programą, pagal kurią pageidauja mokytis;
2. Nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;
3. Gimimo liudijimo kopiją.

Prašymai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)
pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis

Priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarka