INFORMACIJA RUOŠIAMA

Pailgintos darbo dienos grupė

  1. Sudaro sąlygas mokinių produktyviam laisvalaikio užimtumui. 
  2. Kryptingai skatina mokinių gebėjimą nuolat mokytis.
  3. Padeda 1–4 klasių mokiniams įgyti kokybišką pradinį išsilavinimą.

 

Grupės tvarkos aprašas