2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

 

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

 

2014 m. I ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2014 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2014 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2014 m. metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

 2016 m. metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

 2017 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus