Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų taisyklių priedai

Įsakymas apie supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo